Journal Paper

Year Authors Paper Title
2017 LI,YU-CHUN
2017 Li, Shan Jen
2016 Wu, Hao-Hsin
2016 Tsai, Wan Ling
2016 Huang, Cheng Chiao
2016 Ten, Chih-Chien
2016 HUANG,HUNG-CHANG
2016 KUO,CHUN-LIN
2016 Lin, Ching Chun
2015 CHANG , CHIH-JU